Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

RADA KLASYFIKACYJNA odbędzie się 14.06.2018r o godzinie 13.30 w auli szkoły.
Termin wpisywania ocen do arkuszy ocen POSM upływa 11.06 2018,
do arkuszy ocen PSM I i II stopnia – 12.06.2018r.

Termin RADY PLENARNEJ – 22.06.2018 o 12.30 (ZMIANA  GODZINY !!!!!) w auli szkoły