Skład Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

  1. Magdalena Bach – Przewodnicząca
  2. Justyna Szelka – Zastępca Przewodniczącej
  3. Aleksandra Owczarczyk – Sekretarz