Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

w roku szkolnym 2019/2020

 

Prezydium:

 1. Ewa Machoń – Przewodnicząca
 2. Magdalena Bach – Zastępca Przewodniczącej
 3. Wojciech Mazur – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Zielińska
 2. Adam Celiński
 3. Rafał Kozak

Członkowie:

 1. Anna Balicka
 2. Urszula Kopacz
 3. Anna Stojanowska
 4. Renata Szymanek
 5. Michał Bednarski
 6. Robert Nowicki
 7. Arkadiusz Olczyk