Skład Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

  1. Ewa Machoń – Przewodnicząca
  2. Magdalena Bach – Zastępca Przewodniczącej
  3. Adam Celiński – Sekretarz