Linki

 

Ministerstwo Kultury
www.mkidn.gov.pl
Centrum Edukacji Artystycznej
www.cea.art.pl
Akademia Muzyczna w Katowicach
www.am.katowice.pl
Akademia Muzyczna w Krakowie
www.amuz.krakow.pl
Akademia Muzyczna w Łodzi
www.amuz.lodz.pl
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
www.amuz.wroc.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
www.chopin.edu.pl
Akademia Muzyczna w Gdańsku
www.amuz.gda.pl
Akademia Muzyczna w Poznaniu
www.paderewski-am.poznan.pl
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
www.amuz.bydgoszcz.pl
Awans zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela
Akademia Muzyczna im. F.Chopina – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
www.chopin.man.bialystok.pl
Samorząd Uczniowski POSM im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
facebook.com/POSMCzest/