Rekrutacja

WYNIKI
WYNIKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
na rok szkolny 2020/2021

Lista uczniów PRZYJĘTYCH do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Lista uczniów PRZYJĘTYCH do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Lista uczniów PRZYJĘTYCH do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia


Uwaga! Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie egzaminu wstępnego lub badania przydatności, zostaną przyjęci do Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie po dostarczeniu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (m.in. świadectw promocyjnych, zaświadczeń lekarskich i in.) Wykaz dokumentów znajduje się z zakładce Rekrutacja-Informacje.
Dokumenty należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2020 r. Wszelkich informacji udziela Sekretariat ZSM tel. (34) 324-56-42.

Kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęci do Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie.

Lista kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy PIERWSZEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy WYŻSZEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy PIERWSZEJ Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy WYŻSZEJ Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy PIERWSZEJ Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klasy WYŻSZEJ Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Lista kandydatów NIEZAKWALIFIKOWANYCH do Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie

Lista kandydatów, którzy ZREZYGNOWALI w trakcie procesu rekrutacji

Top