Komunikaty

  • Adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@zsmuz.czest.pl
  • Numery telefonu do szkoły: 34/324 56 42, 34/324 56 43.
  • Numer konta do wpłat na rzecz szkoły: NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
  • Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 

Aktualności:

Zapraszamy:

Top