Komunikaty:

  • Informujemy, że koncert w Garnku w dniu 9 czerwca został ODWOŁANY
  • Uwaga! Zmiana terminów dotyczących zakończenia roku szkolnego.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I st. oraz POSM i PSM II st. znajduje się w zakładce REKRUTACJA
  • Biblioteka szkolna wznawia swoją działalność. Wypożyczanie nut i książek od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00. Czytelnia nieczynna do odwołania.
  • Informujemy, że uległ zmianie adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@zsmuz.czest.pl
  • Uwaga! Uległ zmianie numer telefonu do szkoły: 34/324 56 42, 34/324 56 43.
  • Numer konta do wpłat na rzecz szkoły: NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
  • Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 

Aktualności:

Zapraszamy:

Top