Komunikaty:

  • W dniu 18 października 2018 r. od godziny 13.15 zostają zawieszone zajęcia edukacyjne ze względu na zebranie rady pedagogicznej.
  • W dniu 15 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zawieszone są wszystkie zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i muzyczne.
  • Uwaga! Uległ zmianie numer telefonu do szkoły: 34/324 56 42, 34/324 56 43.
  • Na stronie dostępne są listy przyjętych na rok szkolny 2018/2019
  • Wykaz podręczników dla klas I-VI POSM na rok szkolny 2018/2019
  • Sekretariat, księgowość oraz gabinety dyrektora i jego zastępców zostały przeniesione do budynku przy ul. Jasnogórskiej 17.
  • Informacji dotyczących przyjęć do Internatu Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019 udziela sekretariat szkoły, tel. 34 324 56 42 lub 34 324 56 43.
  • Numer konta do wpłat na rzecz szkoły: NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
  • Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 

Projekty:


Zapraszamy:

Top