Komunikaty:

 • Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się w piątek, 30 sierpnia o godz. 14.00 w Auli.
 • Listy uczniów przyjętych do ZSM w Częstochowie na rok szkolny 2019-2020 znajdują się w zakładce REKRUTACJA
 • Listy podręczników do POSM II st. na rok szkolny 2019/2020: klasa I, klasa II, klasa III, klasa IV, klasa V, klasa VI.
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i promocyjnych
 • W dniu 5 sierpnia 2019 r. odbędzie się wyjazd na Europejskie Spotkania Młodych Muzyków w Świeradowie-Zdroju.
  Koszt ogólny wyjazdu to 50 zł. Opłatę należy uiścić na miejscu.
  Godzina wyjazdu spod szkoły: 9:00
 • Informujemy, że uległ zmianie adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@zsmuz.czest.pl
 • Uwaga! Uległ zmianie numer telefonu do szkoły: 34/324 56 42, 34/324 56 43.
 • Numer konta do wpłat na rzecz szkoły: NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
 • Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 

Aktualności:

Zapraszamy:

Top