Komunikaty

Aktualności:
Szanowni Państwo,
poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące opłat
w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie:

Po wypełnieniu Deklaracji na rok szkolny 2021/2022 dokonujecie Państwo przelewu na poniższe numery kont:

NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
-darowizna na rzecz szkoły,
-wpisowe (wpłacają dzieci klas pierwszych PSM I st., PSM II st., i POSM),
-obiady,
-internat,
-instrument

PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204

wpłaty na Radę Rodziców
Prosimy w tytule przelewu uwzględnić:
imię i nazwisko dziecka, klasę, okres za jaki dokonujecie Państwo opłaty oraz słowo: „DAROWIZNA”

np. Jan Kowalski, kl.II PSM2st.,wrzesień 2021,darowizna na rzecz szkoły,
Jan Kowalski, kl.II PSM2st.,wrzesień 2021,darowizna-skrzypce
Jan Kowalski, kl.II PSM2st.,wrzesień 2021,obiady
Jan Kowalski, kl.II PSM2st.,wrzesień 2021,internat

DZIĘKUJEMY!

Top
Skip to content