Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie składa serdeczne podziękowanie Zespołowi Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie za wystąpienie uczniów z różnorodnym programem muzycznym podczas wydarzeń kulturalnych.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie składa serdeczne podziękowanie Zespołowi Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie za wystąpienie uczniów z różnorodnym programem muzycznym podczas wydarzeń kulturalnych.