Państwowa Szkoła Muzyczna w Lublińcu składa podziękowanie za koncert w wykonaniu gościa specjalnego skrzypka Eliseu Silva oraz uczniów ZSM im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w składzie: Milena Kluge, Julia Sekulska, Jagoda Jakubowska, Emanuel Ogrodniczek, Andrii Malyk.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Lublińcu składa podziękowanie za koncert w wykonaniu
gościa specjalnego skrzypka Eliseu Silva oraz uczniów ZSM im. Marcina Józefa Żebrowskiego
w Częstochowie w składzie: Milena Kluge, Julia Sekulska, Jagoda Jakubowska, Emanuel Ogrodniczek, Andrii Malyk.

Pani Aleksandrze Szwejkowskiej – Belicy za przygotowanie uczniów do koncertu, za pieczę artystyczną
i merytoryczną, jak i opiekę nad uczestnikami koncertu.