Stowarzyszenie

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DZIAŁNOŚCI

Częstochowa, 23.03.2022r.

Działając w imieniu Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie (KRS 0000432689) podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 23.11.2021r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, postanowiono o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarto postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia. Likwidatorem Stowarzyszenia została ustanowiona Pani Ewa Warzecha.

Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Stowarzyszenia proszę składać na adres e-mail: fermata@wp.pl w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.