Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie składają serdeczne podziękowanie dla Izabeli Długosz z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie za uświetnienie występem muzycznym uroczystości finałowej XXVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego: „Papierowy świat”

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie składają serdeczne podziękowanie dla Izabeli Długosz z Zespołu Szkół Muzycznych
im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie za uświetnienie występem muzycznym uroczystości finałowej XXVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego: „Papierowy świat”