Maria Belica i Kamila Dmytrykiw stypendystkami MKiDN

Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu Stypendium Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego dwóm tegorocznym absolwentkom Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie:
Marii Belicy, z klasy skrzypiec Pani Aleksandry Szwejkowskiej-Belicy oraz
Kamili Dmytrykiw, z klasy klarnetu Pana Włodzimierza Gołębiowskiego.
Stypendia za osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów.
Serdecznie gratulujemy!