Podziękowanie za koncert charytatywny od Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta