Podziękowanie od Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie za koncert kolęd w wykonaniu uczniów klasy III POSM