Podziękowanie dla uczniów klasy III POSM za koncert dla Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie