Kamil Szacior uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie z klasy skrzypiec prof. Wojciecha Rota został przyjęty do grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci za wyjątkowe osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy

Kamil Szacior uczeń Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
z klasy skrzypiec prof. Wojciecha Rota został przyjęty do grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci za wyjątkowe osiągnięcia. Serdecznie gratulujemy