Dyplom Grand Prix dla Marty Kotarskiej z klasy klarnetu p. Wojciecha Pydy w XIII Międzynarodowym Konkursie „Instrumenty Dęte” Gratulujemy!

Dyplom Grand Prix dla Marty Kotarskiej z klasy klarnetu p. Wojciecha Pydy w XIII Międzynarodowym Konkursie „Instrumenty Dęte”
Gratulujemy!