Rozdanie dyplomów, 30 czerwca 2020 r.

Rozdanie dyplomów,
30 czerwca 2020 r.