Pasowanie na ucznia klasy I cyklu 4-letniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pasowanie na ucznia klasy I cyklu 4-letniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia,
24 października 2019 r.

Autor zdjęć – Michał Szymczak.