Zapraszamy na Konsultacje dla Kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia

W każdą środę od 7 marca do 16 maja w godzinach 16.00-18.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej I stopnia na konsultacje, podczas których będzie można:

  • zasięgnąć informacji na temat zasad rekrutacji,
  • otrzymać poradę dotyczącą wyboru instrumentu muzycznego,
  • zapoznać się szczegółowo z przebiegiem egzaminu wstępnego podczas próbnego badania przydatności.

Konsultacje odbywają się w sali 64. Ze względu na prace remontowe numer sali może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.
Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na Plakacie oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy!