Wyróżnienie dla Marty Kotarskiej w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim z klasy klarnetu p. Wojciecha Pydy