Warsztaty dla nauczycieli i uczniów klasy gitary poprowadzi prof. Andrzej Mokry

20 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie odbędą się Warsztaty gitarowe dla nauczycieli i uczniów, które poprowadzi prof. Andrzej Mokry z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze.

Obecność wszystkich uczniów klasy gitary obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!