W dniach 17-21 listopada 2021 r. w Pradze odbył się 15 Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Jana Vychytyla. Dominik Kozłowski z klasy wiolonczeli p. Jolanty Mulszanowskiej zajął 4 miejsce w VI grupie wiekowej, natomiast Łukasz Miarka, również z klasy p. Jolanty Mulszanowskiej, 5 miejsce w VI grupie wiekowej. Serdecznie gratulujemy!