UWAGA: Komunikat w sprawie egzaminu dyplomowego

KOMUNIKAT

w sprawie egzaminu dyplomowego

W dniu 07.12.2017 r. na stronie CEA ukazał się komunikat w sprawie egzaminu dyplomowego w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z tym  dyrekcja szkoły informuje, że egzamin dyplomowy w szkołach artystycznych odbywa się w roku szkolnym 2017/2018 na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258).

Prosimy, aby deklaracje wyboru przedmiotu dyplomowego zostały wypełnione i złożone przez uczniów klas dyplomowych w sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2017 r.

Tekst komunikatu w pliku: PDF