Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kompozytorskim na opracowanie utworu Stanisława Moniuszki