Instytucje wspierające uzdolnioną młodzież

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień
www.dodn.wroclaw.pl
Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talentu”
www.talent.pl
Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl
Fundacja Kronenberga
www.kronenberg.org.pl
Fundacja Kultury
www.fundacjakultury.pl
Fundacja Primus Inter Pares
www.primus.org.pl
Fundacja Pro Bono Poloniae
www.probonopl.org
Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności
www.kreatywnosc.pl
Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
www.fpbb.pl
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
www.fundusz.org
„Politechnika Dziecięca”
www.pd.portal.prz.edu.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Kreatywności
www.p-s-k.pl
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna UNIWERSYTET DLA RODZICÓW
http://www.sppp-udr.org
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży działające przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
www.wke.edu.pl
Stowarzyszenie Talent
http://www.talent.edu.pl
Towarzystwo Szkól Twórczych
www.szkolytworcze.edu.pl
Uniwersytet dla Dzieci
http://www.uniwersytetdladzieci.edu.pl