Instytucje wspierające młodzież Zespołu Szkół Muzycznych

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
www.fundusz.org
Fundacja Cultura Animi
www.cultura.org.pl
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk)
www.dpjw.org
Artes Agencja Artystyczna
www.artes.art.pl