Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców ZSM im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium:

1. Arkadiusz Belica – Przewodniczący

2. Barbara Tukaj – Zastępca Przewodniczącego

3. Patrycja Kijas – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

1. Agnieszka Zielińska

2. Rafał Kozak

3. Szymon Wolniewicz

 

Członkowie:

1. Magdalena Bach

2. Agnieszka Górnicka

3. Ewa Jurkowska

4. Przemysław Korczak

5. Antoni Kubik

6. Leopold Stawarz

7. Radosław Wawrzyniak