Instrumenty oraz inne wyposażenie dla ZSM dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014

Szkoła w roku 2014 dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje zadanie „Muzyk XXI wieku” w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury / Infarstruktura szkolnictwa arytstycznego ze środków finasowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
W ramach w/w programu szkoła zakupiła instrumenty i inne wyposażenie przedstawione poniżej:

oraz przekazała do użytku nowoczesną infrastrukturę sieciową w postaci sieci komputerowej Wi-Fi: