Instrumenty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szkoła w roku szkolnym 2012/2013 dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała program „Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego”
W ramach w/w programu szkoła zakupiła instrumenty przedstawione poniżej:

Każdy instrument posiada tabliczkę widoczną poniżej: