Instrumenty dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013

Szkoła w roku 2013 dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała program „Poszerzenie potencjału edukacyjno- artystycznego poprzez pracownie multimedialne oraz nowe instrumenty dla kameralistów”
W ramach w/w programu szkoła zakupiła instrumenty przedstawione poniżej:

oraz sprzęt multimedialny (m.in. wyposażenie pracowni multimedialnych):

 

Każdy instrument posiada tabliczkę widoczną poniżej