Konta bankowe

RADA RODZICÓW
PKO BP o/Cz-wa 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204

Informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który można wpłacać comiesięczną darowiznę na rzecz szkoły (poprzednia nazwa Fundusz Muzyczny)

NBP  84 1010 1212 0018 1822 3100 0000