Komunikaty:

Komunikaty

  • W dniach 12 i 13 grudnia od godz. 16.30 zajęcia lekcyjne są zawieszone. W tych dniach wszyscy spotykamy się na uroczystościach z okazji Dni Patrona.
  • Zmiana planu dla CHÓRU PSM I st.
  • Harmonogram prób Szkolnej Orkiestry Symfonicznej przed Dniem Patrona
  • Uwaga Zespół Instrumentalny PSM I st. Zmiana godziny zajęć w dniu 9 i 16 grudnia; informacja tutaj.
  • Adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@zsmuz.czest.pl
  • Numery telefonu do szkoły: 34/324 56 42, 34/324 56 43.
  • Numer konta do wpłat na rzecz szkoły: NBP 66 1010 1212 0018 1813 9134 0000
  • Numer konta do wpłat na Radę Rodziców: PKO BP 12 1020 1664 0000 3302 0020 0204 
Top