Stypendia Prezydenta Miasta Częstochowy i stypendia MKiDN

Przypominamy, że 15 kwietnia mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów.

Szczegóły w linkach:

Stypednium Prezydenta Miasta

Stypendium MKiDN dla uczniów klas programowo najwyższych