O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

KRS 0000432689
stan na dzień 07.09.2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy wszystkich przyjaciół i sympatyków Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 13.09.2013 Stowarzyszenie Przyjaciół naszej szkoły zostało zarejestrowane pod nr KRS 0000432689.

Nasza działalność ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w zakresie:

• wspomagania działalności wychowawczej i dydaktycznej Szkoły
• rozszerzania i wzbogacania form tej działalności oraz wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
• inspiracji i organizowania działań na rzecz podniesienia standardów nauczania
• wspierania naszych absolwentów i propagowania ich dorobku artystycznego
• rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży
• popularyzacji muzyki i edukacji muzycznej
• rozwijania zamiłowania do muzyki, wrażliwości, zdolności i umiejętności
• upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie „Muzyczną Klasę” (odpłatna nauka gry na instrumentach) oraz audycje umuzykalniające dla dzieci

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Bliższych informacji na temat działalności Stowarzyszenia udzielają: Prezes Stowarzyszenia – Włodzimierz Gołębiowski (tel. 603 945 231).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i działania na rzecz Szkoły.

Top
Skip to content