Serdeczne podziękowanie dla nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie za przygotowanie audycji muzycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnie.

Serdeczne podziękowanie dla nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
za przygotowanie audycji muzycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedźnie.