Rusza nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

Do 30 listopada potrwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczennic i uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Nagroda przeznaczona jest dla uczennic i uczniów zamieszkałych w Częstochowie, uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych.

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać częstochowskie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty mające osobowość prawną, mogące udokumentować działalność na rzecz wspierania i rozwijania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

Nagroda powinna być przeznaczona na rozwijanie uzdolnień artystycznych lub na  zabezpieczenie ważnych potrzeb socjalnych nagrodzonej osoby.

Wnioski o przyznanie nagrody w bieżącym roku można składać do 30 listopada  do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13.

Zarządzenie nr 2798/2018 Prezydenta Miasta Częstochowy, regulamin przyznawania nagród oraz wzór wniosku dostępne na stronie Urzędu Miasta Częstochowy http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11657