Wyniki przyjęć do ZSM na rok szkolny 2018/2019

Przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Przyjęci do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia