Rekrutacja do Internatu ZSM na rok szkolny 2018/2019

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie starający się o przyznanie miejsca w Internacie ZSM – ul. Sułkowskiego 1 na rok szkolny 2018/2019  proszeni są o pobranie wniosku z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły. (w zakładce – internat)

Termin składania wypełnionych wniosków upływa z dniem 08.06.2018 r. Listy osób przyjętych zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej  w szkole i na stronie  internetowej szkoły w dniu 15.06.2018

Zebranie organizacyjne dla rodziców  wszystkich przyjętych wychowanków internatu planowane jest na dzień  02.09.2018  (niedziela) o godz. 18 00 w świetlicy internatu tj. w dniu poprzedzającym  rozpoczęcie roku szkolnego.