Podziękowanie dla ZSM w Częstochowie od GOK w Dąbrowie Zielonej