Podziękowanie dla p. Maryli Limanowskiej za przeprowadzenie seminarium i warsztatów pt. :”Kryteria oceny konkursowej” oraz za przewodniczenie Kapitule AMW na V Akademii Młodego Waltornisty Katowice, 4 – 5 czerwca 2021