Podziękowania od Rady Dzielnicy Zawodzie-Dąbie za oprawę muzyczną Spotkania Wigilijnego