Podziękowania dla Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie za przekazanie darów i bezinteresowną pomoc okazaną podopiecznym schroniska.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie składają serdeczne podziękowania dla Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego
w Częstochowie za przekazanie darów i bezinteresowną pomoc okazaną podopiecznym schroniska oraz za nieocenione wsparcie dla bezdomnych, niechcianych zwierząt.