Podziękowania dla uczestników Szalonych Dni Muzyki 2019 „Kartki z podróży” od dyrektora CEA dr Zdzisława Bujanowskiego