Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka

 

Sprawozdanie zamieszczamy w pliku.