Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych Nauczycieli i Pracowników ZSM w Częstochowie

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych Nauczycieli i Pracowników ZSM w Częstochowie,
30 października 2019 r.