VII Turniej Tenisa Stołowego Pamięci Mirka Czarnockiego, ZPSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie

VII Turniej Tenisa Stołowego Pamięci Mirka Czarnockiego, ZPSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie,
28 lutego 2020 r.