Rozpoczęcie roku szkolnego, 3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego,
3 września 2018 r.