Benefis Andrzeja Klosia – nauczyciela ZSM w Częstochowie z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej

Benefis Andrzeja Klosia – nauczyciela ZSM w Częstochowie z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej,
12. grudnia 2019 r.

Autor zdjęć – Michał Szymczak