Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez klasę I POSM, 8 maja 2019 r.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez klasę I POSM
8 maja 2019 r.