Milena Rogula stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymała Milena Rogula, uczennica klasy V POSM II st., w klasie gitary mgr Beaty Ciesielskiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który w danym roku szkolnym (2018/2019) osiągnął najwyższą średnią ocen w całej szkole.

Serdecznie gratulujemy!