Małgorzata Kluska laureatką konkursu organizowanego w ramach festiwalu FORTE

Małgorzata Kluska, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie z klasy wiolonczeli prof. Jolanty Mulszanowskiej została Laureatką V Ogólnopolskiego Konkursu dla Skrzypków, Altowiolistów, Wiolonczelistów i Kontrabasistów oraz została wyróżniona tytułem Osobowości Artystycznej Konkursu.